produkcja grzejników Komex

Grzejniki KOMEX produkowane są w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, z najwyższej jakości precyzyjnych rur stalowych jedno- lub dwuściennych. Lutowane są one lutem mosiężnym Cu59ZnSn lub srebrnym Ls45.

Każdy grzejnik opuszczający poszczególne etapy produkcji, poddawany jest testom na szczelność. Dział kontroli jakości prowadzi także kilkukrotne testy losowo wybranych grzejników na specjalne przygotowanej ścianie badawczej. Podczas kontroli sprawdzana jest szczelność pod ciśnieniem maksymalnym 16 barów oraz rozkład temperatur w poszczególnych punktach grzejnika.

Po zakończeniu etapu produkcji mechanicznej, grzejnik poddawany jest początkowo procesowi oczyszczania w celu usunięcia wszystkich ciał obcych typu zgorzeliny spawalne itp. Następnie, na etapie obróbki chemicznej, grzejnik poddawany jest odtłuszczeniu (usunięciu olejów i tłuszczów), po czym przechodzi fazę fosforanowania, pasywacji i płukania. W wyniku tych operacji na grzejniku zostaje wytworzona warstwa ochronna, która stanowi doskonale zabezpieczenie antykorozyjne.

Tak przygotowane grzejniki są lakierowane. Proces ten odbywa się metodą proszkową i składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie grzejniki pokrywane są warstwą gruntującą, która utwardzona jest w specjalnym piecu powietrzem o temperaturze ok. 175 °C. Drugą fazą jest nałożenie powłoki wykończeniowej. Farba proszkowa, poliestrowo-epoksydowa bądź poliestrowo-fasadowa, nanoszona jest na grzejnik w procesie elektrostatyki i utwardzona w temperaturze ok. 185 °C. Powstała w ten sposób powłoka końcowa charakteryzuje się trwałością i wysoką estetyką. Grzejniki malujemy na kolory z palety RAL lub palety lakierów strukturalnych DuPont.

Grzejniki KOMEX posiadają atesty:

  • Państwowego Zakładu Higieny,
  • Aprobaty techniczne 0612 e wydawane przez COBRI „ INSTAL”,
  • Deklaracje zgodności z normą EN-PN 442.